collage.jpg

Tarot er fornem oltidspsykologi

Lidt om tarot

Den store Arkana - Trumferne - udgør et helt kapitel for sig selv. Skæbnens energi, astrologien, de hellige skrifter, når de er i spil viser de brugbare forandringer, omvæltninger der kan være med til at ændre på nuværende situationer. Det er dem der har ry for at kunne spå om fremtiden, vise vejen at gå.

Kort fra den store arkana repræsenterer arketyper og kan bruges til at fokusere på et særligt aspekt af det ubevidste sind for at hjælpe med løsninger af et problem eller stille et spørgsmål som plager det bevidste selv. Spørgeren former spørgsmålet, og er villig til at være et medie for sindet, koncentrerer sig om billedet og går ind i kortes rammer og hilser på figuren, idet der samtidig visualiseres sindets landskab om opgaven.

Den lille Arkana - er opdelt i fire hovedgrupper. Mønterne - Sværdene - Bægrene - Stokkene. Fra kort et til ti er det situationer der let kan håndteres og hvad der kan gøres i givne situationer. Billedkortene er os selv eller andre involverede i de opgaver der står for at skulle løses, de er fantastiske til at vise veje at gå. 

En røverhistorie

Der er mange sagn og overleveringer om hvor Tarotkortene stammer fra så den ene historie kan være lige så sand som den anden. Her er den der tiltaler mit eventyrsind mest.

Frit oversat - I følge Platon. Da mennesket begyndte at gå oprejst, som vi ved skabt i Guds billede helt tilbage på Atlantis tid,  parrede halvguderne sig med det smukkeste af kvindekønnet. Ud af den parring opstod der en ny menneskerace (Kaldærene). De er historisk kendte. De kunne bruge 10 til 15 procent mere af deres hjernekapasitet end flertallet. Hjernen gjorde det muligt at foretage valg mellem alle instinkterne, vælge det gode til eller vælge det onde fra.

Historisk set var det et folk som opstod i mellemøsten og var frygtede af datidens mennesker fordi de fremstod klogere. Bibelsk set var de kendte som rådgivere ved hoffet i de kejserlige adelige palæer. De er vore stamfædre og vor forbindelse til vor guddommelige familie. De tre vise mænd i biblen var astronomer kunne tyde stjerne billeder og forudsige fremtiden.

Den nye menneskerace skulle blandt andet have nedfældet de hellige skrifter, de skabte også 78 stentavler med billeder af vort ubevidste sind Tarotkortene. Tarotkortene kom til Europa i middelalderen hvor kirke og kristendom var en magtfaktor af de store, alle der gik imod kirkens ordre blev henrettet.

I dag ved vi at de kloge kort er fornem oldtids psykologi og ikke helvedes pinsler. De er bare helt fantastiske til at give hjælp til selvhjælp og til at hente balancen i sølvtråden til Universet..

 Læs mere