collage.jpg

Trommer, Rasler og Drømmefanger

Vi har nedlagt vores online shop, men du kan stadig bestille Drømmefangere, Rasler og Shamantrommer fra butikken. Skriv en mail med din bestilling til tromborg@tromborgtarot.dk .

Drømmefanger

Personlig drømmefanger laves på bestilling. 

Priser fra 500 kr.

Trommer

Håndbyggede og dekorerede shamantrommer fra eget værksted.

Priser fra 1600 kr.

Rasler

Rasler laves på bestilling. 

Priser fra 500 kr.